Krāsainās Pērles Skaistkalnes ielā 15

Krāsainās Pērles Pārdaugavā

Pārdaugavas pirmsskolā ir paredzēta vieta 30 bērniem. Uzņemam bērnus no 3 gadu vecuma. Nodrošinām ēdināšanu četras reizes dienā (brokastis, augļu/dārzeņu pauze, pusdienas un launags).  Ārā ir atbilstoši aprīkots rotaļu laukums.

Dienas kārtība

Pārdomāta un strukturēta dienas kārtība bērniem sniedz drošības sajūtu un palīdz gan pilnvērtīgāk piedalīties nodarbībās, gan atpūsties.

Montessori pirmsskola Krasainas Perles
Montessori pedagogija praktiska dzive

Mācību izmaksas

Mācību maksa Pārdaugavas filiālē ir €475.00  mēnesī.  Šī summa tiek samazināta pašvaldības līdzfinansējuma un valsts mērķdotācijas apmērā.
Mācību maksā ir iekļauts darbs ar montesori materiāliem, mūzikas, jogas un angļu valodas nodarbības.
Maksa par ēdināšanu ir €4.20 dienā